Cofrestru

Er mwyn dechrau defnyddio ein APIs, mae'n rhaid i chi greu cyfrif.

Os oes ganddo chi gyfrif yn barod, ac rydych wedi anghofio eich cyfrinair, cliciwch yma i'w ailosod.

Creu cyfrif

I greu cyfrif, mae angen arnoch enw defnyddiwr, cyfrinair a chyfeiriad e-bost.

Ar ôl clicio ar y botwm 'cofrestru' isod byddech yn derbyn e-bost er mwyn dilysu eich cyfrif.
Unwaith mae hyn wedi ei wneud, byddwch yn gallu mewngofnodi gyda'r enw defnyddiwr a'r cyfrinair wnaethoch chi ddewis, a dechrau gyda ein APIs!

Cofrestru